North West Area

Printer-friendly version

Fíricí agus Figiúirí faoin gCeantar:

  • Istigh sa Cheantar an Iarthuaiscirt tá Baile Munna, Fionnghlas agus codanna de Ghlas Naíon Thuaidh, rud atá ar chomhréim le toghcheantar Bhaile Munna – Fionnghlas. Daonra 50,957 atá i dtoghcheantar Bhaile Munna – Fionnghlas a bhfuil tuairim is 20,000 líon tí ann dá ndéanann cúigear Comhairleoirí Cathrach ionadaíocht. 
  • Luíonn teorainn theas an cheantair ar Ascaill Uí Ghríofa, Seanbhóthar Fhionnghlaise agus Abhainn na Tulchann, arb iad teorainn an dáilcheantair freisin iad. Luíonn teorainn thoir an cheantair ar líne a shíneann ó thuaidh ón acomhal ag Ascaill Uí Ghríofa agus Bóthar Bhaile Munna chomh fada le Bóthar an tSeanleasa agus a leanann uaidh sin ó thuaidh ar feadh Ascaill an tSeanleasa. 
  • Is faoi bhun 18 mbliana d'aois iad 24% (14,487) den daonra 50,957. (Daonáireamh na bliana 2006)  
  • Soláthraímid seirbhísí áitiúla do shráidbhaile Fhionnghlaise, do bhaile Bhaile Munna agus do chuid de Ghlas Naíon agus Seantrabh. 
  • Tá oifigí ceantair dár gcuid i bhFionnghlas agus i mBaile Munna a thugann cúnamh agus comhairle don phobal áitiúil. 
  •  

Find out more about local services in the North West Area

 Events and News
 North West Area Committee
 Sport and Leisure
 Joint Policing Committee
 Strategic Policy Committees
 Older Persons Services
 Finglas Civic Centre
 Ballymun Civic Centre
 Finglas Safety Forum
 

Breis Eolais

Ionad Cathartha Bhaile Munna,
An tSráid Mhór
Baile Munna
Baile Átha Cliath 9

Uaireanta Oifige: 9.00am go 5.00pm
Failtiú Poiblí: 9.30am go 4.00pm (oscailte i rith am lóin)

Teil:ceisteanna ginearálta: 2225610

Facs: (01) 8424466
Rphost: northwestarea@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge


Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifig Cheantar Fhionnghlaise
Bóthar Uí Mhaoilíosa
Fionnghlas
Baile Átha Cliath 11
Uaireanta oifige: 9.00am go 5.00pm
Failtiú Poiblí 9.00am go 4.00pm (oscailte i rith am lóin)

Teil: (01) 2225400
Facs: (01) 8346431
Rphost: northwestarea@dublincity.ie

Má tá breis eolais uait faoi cheist nó faoi imeacht ar bith sa ceantair, seol ríomhphost chugainn ag: northwestarea@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

 

Feedback