Ceantar an Lárdheiscirt

Printer-friendly version

Tá an Ceantar an Lárdheiscirt ar cheann den 5 limistéar riaracháin a úsáideann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun comhordú a dhéanamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad sa chathair. Tá thart ar 105,000 duine sa cheantar seo atá suite in iardheisceart chathair Bhaile Átha Cliath, taobh ó dheas den Life idir Bóthar Thír an Iúir agus Séipéal Iosóid. Tá go leor pobal agus comharsanachtaí seanbhunaithe ann, lena n-áirítear Na Saoirsí, Inse Chór, Séipéal Iosóid, Baile Formaid, An Cloigín Gorm, Droimeanach, Rialto, Cromghlinn, Baile Bhailcín agus Tír an Iúir.

Tá cuid mhaith de na bailte sin ina ndíol spéise ó thaobh staire de. Tá teacht ag pobal na háite ar go leor páirceanna agus áiseanna lena n-áirítear Páirc na dTor, na Gairdíní Cuimhneacháin, an Life agus na Canálacha Móra. Tá réimse leathan gníomhaíochta tráchtála ar siúl ann, idir shiopadóireacht ar Shráid Thomáis agus obair i bPáirc Gnó na Páirce Thiar, ionad nua-aimseartha i mBaile Formaid. Tá tuairim is 8,000 áit chónaithe tionóntachta de chuid na Comhairle Cathrach sa cheantar seo agus tá cuid mhaith acu ina mbloic árasán beoga bíogúla.


Bruce Phillips
Bainisteoir Ceantair   
Ceantar an Lárdheiscirt


What would you like to do?

Breis Eolais

Ceantar an Lárdheiscirt,
Urlár 1
Teach Eblana
Lána Mhuire Mhaith
Baile Átha Cliath 8

Teil: (01) 222 5200
Facs: (01) 453 1088
Rphost: southcentral@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

 

Feedback