Foilseacháin ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Printer-friendly version
 

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Aonad na Seirbhísí Custaiméirí
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Teil: (01) 222 2222 (0900 – 1700, Dé Luain go Dé hAoine)
Facs: (01) 222 2222
Rphost: customerservices@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfheagras i nGaeilge

 

Feedback