Déan teagmháil linn

Printer-friendly version

Is fearr dul i dteagmháil le An tIonad Seirbhíse do Chustaiméirí de chuid Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath má theastaíonn uait:

  • Foirm iarratais nó eolas ar sheirbhís ar bith de chuid na comhairle a lorg.
  • Ceannaigh Cead Páirceála Cónaitheora.
  •  Íoc as seirbhís de chuid na comhairle (glacaimid le hairgead tirim, seiceanna, léasarchártaí agus cártaí creidmheasa).

Seirbhísí Custaiméirí

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
Bloc 3, Urlár 0
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8
Teil: (01) 222 2222
Ríomhphost customerservices@dublincity.ie

Tá dhá Ionad ins an Aonad Seirbhísí Custaiméirí, tá Ionad Glaonna agus Ionad Ilfhreastail (oifig phoiblí) ann.
Tá an Ionad Glaonna oscailte: ó 9.00am go dtí 5.00pm, Luan go hAoine

Tá an Ionad Ilfhreastail oscailte: ó 9.00am go dtí 5.00pm, Luan go hAoine.

Uimhreacha Teagmhála Éigeandála agus Iar-ama

Foirgnimh Chontúirteacha (01) 670 7316

Eile (01) 679 6186

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

 


Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath

Príomhoifigí Riaracháin, Leabharlann agus Cartlann Chathair
Bhaile Átha Cliath,
138 - 144 Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2.
D02 HE37
Fón: (01) 6744800
Facs (Leabharlanna): (01) 6744879
Ríomhphost: dublinpubliclibraries@dublincity.ie

 

Address for Map: 
Feedback