Pobal agus Caitheamh Aimsire Óige

Cuirtear Ionaid Pobail agus Caitheamh Aimsire Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar fáil chun go mbaintear úsáid agus taitneamh astu. Cuirtear seomraí cruinnithe, hallaí spóirt agus áiseanna agus seirbhísí eile ar fáil iontu agus is féidir le d’ionad áitiúil cabhrú le muintir do phobail a thabhairt le chéile. Tá ár n-ionaid pobail agus caitheamh aimsire suite ar fud na cathrach agus cuireann siad spás sábháilte, dearfach agus inrochtana ar fáil do gach saghas de ghníomhaíochtaí pobalbhunaithe.