Tionscnamh Talamh Tithíochta

Cuirfidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath trí láithreán forbartha atá suite i láithreacha den scoth ar an margadh go gairid. D’fhéadfadh na láithreáin 2,000 teach a sholáthar chomh maith leis an deis chun trí cheathrú nua ardchaighdeáin uirbeacha a chruthú.

Sonraí faoi na trí láithreán a íoslódáil:

  1. O'Devaney Gardens
  2. Oscar Traynor Road
  3. Saint Michael's Estate