Oifig Fiontair Áitiúil

Is í Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) Chathair Bhaile Átha Cliath an t-ionad ilfhreastail d’fhiontraithe nua agus d’úinéirí micrithionscadail agus gnólachtaí beaga i gceantar Chathair Bhaile Átha Cliath (i.e. Baile Átha Cliath 1 – 13, 17 agus 20).