Waste Byelaws

Rialaíonn Fodhlíthe Dramhaíola Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath conas a bhainistítear dramhaíl tí agus tráchtála  sa chathair chun cabhrú leis an gcathair a choimeád glan.

Cuireann na Fodhlíthe in iúl duit conas a chaithfidh tú do dhramhaíl a stóráil agus do dhramhaíl a chur i láthair le bailiú.

Féach agus íoslódáil na Fodhlíthe reatha thíos
Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number