Air Pollution, Fuel Regulations

Bíonn Aonad um Monatóireacht ar Cháilíocht an Aeir agus um Rialú Torainn CCBÁC i láthair ar shráideanna Bhaile Átha Cliath chun an reachtaíocht reatha a chur i bhfeidhm. Is éard a bhaineann leis seo ná cigireachtaí a dhéanamh ar chlóis bhreosla, feithiclí breosla, siopaí agus réamhchúirteanna garáiste. Déanann CCBÁC tuairisciú ar a chigireachtaí leis an GCC.