Development Contributions, Bonds and Taking in Charge

Scéim Ranníocaíochta Forbartha, 2016-2020

Más forbróir thú, cuireann Alt 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) ar chumas údarás áitiúil coinníollacha a chur san áireamh maidir le forbairt a íoc.