Dublin City Local Community Development Committee

Bunaíodh an CFPÁ in Iúil 2014, ar aon dul le beartas Rialtais. Tá ionadaithe ann ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha, gníomhaireachtaí Stáit agus comhpháirtithe sóisialta agus geilleagracha eile (chun teacht ar liosta comhaltaí, cliceáil an táb ‘Eolas ar an CFPÁ’ thíos). Cuireann an Rannóg Forbartha Pobail agus Sóisialta i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tacaíocht ar fáil don CFPÁ.