Fire Prevention and Community Fire Safety

Is mian le Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath cabhrú leat a chinntiú go bhfuil d’fhoirgneamh sábháilte ó dhóiteán. Tarlaíonn formhór na mbásanna agus na ngortuithe a thiteann amach in áiteanna cónaithe príobháideacha. Mar sin, is tábhachtach go dtuigeann tú conas sábháilteacht ó dhóiteán a chur i bhfeidhm i do theach. Cuirimid comhairle ar shábháilteacht ó dhóiteán ar fáil, chomh maith, do do ghnólacht agus pobal.

Seiceálaimid sábháilteacht ó dhóiteán agus struchtúr eile ar fud Bhaile Átha Cliath, agus eisímid breis agus 2,000 Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán gach bliain agus riaraimid agus cuirimid reachtaíocht um shábháilteacht ó dhóiteán i bhfeidhm.