Blocked Drains

Fadhb le draein nó séarach a thabhairt le fios

Má tá bac ort nó an bhfuil do chuid draenacha nó séaraigh faoi uisce, cuir glaoch ar Uisce Éireann ar 1850 278 278 nó tabhair cuairt ar www.water.ie Twitter: @IWCare nó @IrishWater

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an fhreagracht as imréitigh nó deisiú fabhtanna i ndraein roinnte príobháideach ina ábhar atá le réiteach ag na cónaitheoirí a ndéanann sé freastal orthu. Féach le do thoil an Fógra Draenála do Shealbhóirí Tí le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number