An Roinn Seirbhísí Corparáideacha

Printer-friendly version

Oibríonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha le ranna eile i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir le:

  • Seirbhísí trí Ghaeilge
  • Pleananna gnó
  • Táscairí seirbhíse
  • An tAcht um Shaoráil Faisnéise

Ár gCuid Seirbhísí

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An Roinn Seirbhísí Corparáideacha
Bloc 3, Urlár 3
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8.

Guthán: (01) 222 2222

Feedback