Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath

Printer-friendly version
Freagraíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath do dhóiteáin agus d’éigeandálaí eile, ag cosaint mhuintir, thionscal agus mhaoin ár gcathrach. Tá os cionn 900 duine ag obair linn.

Is iad na ceantair a chlúdaímid:

 • Cathair Bhaile Átha Cliath
 • Fine Gall (tuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath)
 • Áth Cliath Theas (deisceart Chontae Bhaile Átha Cliath)
 • Dún Laoghaire / Ráth an Dúin

 Ár gCuid Seirbhísí

 • Freagairt éigeandála ar dhóiteán, ar thuilte, ar thimpistí bóthair, ar theagmhais cheimiceacha agus ar ghuaiseacha eile. 
 • Seirbhís otharchairr (mar sheirbhís tacaíochta d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte)
 • Seirbhísí tarrthála uisce
 • Ceadúnais Sábháilteachta Dóiteáin a sholáthar do thógálaithe agus d’fhorbróirí
 • Ceadúnais le haghaidh imeachtaí poiblí a sholáthar, e.g. ceolchoirmeacha faoin aer
 • Seirbhís dóiteáin chúnta (i gcomhar leis an gCosaint Shibhialta)
 • Oiliúint i sábháilteacht dóiteáin agus i ngarchabhair do ghnólachtaí

Tuilleadh eolais

Ceanncheathrú Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
165-169 Sráid Chnoc na Lobhar
Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 673 4000
Facs: (01) 673 4085
Ríomhphostfire@dublincity.ie 
Suíomh gréasáin: Seirbhís Éigeandála Otharchairr, Dóiteáin agus Tarrthála Bhaile Átha Cliath

Feedback