Tithíocht agus Pobal

Printer-friendly version

Tá an Roinn Tithíochta agus Pobail freagrach as bainistíocht, cothabháil agus carnadh na tithíochta poiblí i gCathair Bhaile Átha Cliath. Aimsímid agus leithdháilimid tithe príobháideacha freisin trínár dTionscnamh Tithíocht Inacmhainne.

Tá ról forfheidhmithe ag an roinn freisin chun a chinntiú go gcomhlíonann caighdeán na cóiríochta san earnáil phríobháideach cíosa na bunchaighdeáin.

 

Príomhphearsanra

Is é Brendan Kenny Leas-Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tá Tony Flynn, Bainisteoir Feidhmiúcháin

Is í Eileen Gleeson Stiúrthóir Fheidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath.

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An Roinn Tithíochta agus Pobail
Bloc 1, Urlár 1
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 2222

Nó téigh i dteagmháil leis an oifig comhairle a thugann aire do do cheantar áitiúil féin.

 

Feedback