An Roinn Dlí

Printer-friendly version

Cuireann an Roinn Dlí seirbhísí dlí ar fáil do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear:

  • Tíolacadh, i.e. an próiseas a bhaineann le húinéireacht maoine a aistriú ó ainm an díoltóra go hainm an cheannaitheora.
  • Dlíthíocht, i.e. aighneas dlí a shocraítear sa chúirt.
  • Réimsí speisialta de dhlí an rialtais áitiúil.

Ní chuirimid comhairle dlí ar fáil don ghnáthphobal. Ba cheart duit dul i dteagmháil le d’aturnae pearsanta má tá comhairle dlí uait.

Tuilleadh eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
An Roinn Dlí
Urlár 4, Bloc 3
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Guthán: (01) 222 3211
Ríomhphostlaw@dublincity.ie

Feedback