Príomhfheidhmeannach, Owen Keegan

Printer-friendly version

Image of Owen Keegan

Owen P Keegan

 

 Chief Executive

Ceapadh Owen P Keegan Príomhfheidhmeannach ar Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2013 tar éis dó a thréimhse a chur isteach ag fónamh ina Bhainisteoir Contae ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (DLR) ó mhí Feabhra 2006. Sular thosaigh sé ag obair le DLR bhíodh sé ag obair le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ina Leasbhainisteoir Cathrach ar dtús agus ansin ina Stiúrthóir Tráchta.


Roimh mhí Dheireadh Fómhair 1993 b’eacnamaí é le DKM Economic Consultants/Davy Stockbrokers. Chaith sé seal ag obair sa Roinn Airgeadais, seal eile san Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus dhá thréimhse sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Is as Baile Átha Cliath an tUas. Keegan. Tá céimeanna aige sa riarachán poiblí, in eacnamaíocht agus san innealtóireacht shibhialta.

Príomhoifigeach Cúntóirí

Image of Brendan Kenny

Brendan Kenny

Community, Culture, Economic and Emergency Services

Image of Dick Brady

Dick Brady

Housing and Residential Services

Image of Jim Keogan

Jim Keogan

Planning and Property

Image of Kathy Quinn

Kathy Quinn

Finance and Information Technology

Image of Mary Pyne

Mary Pyne

Human Resources and Corporate Services

Image of Declan Wallace

Declan Wallace (Acting)

Environment and Transportation

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Roinn an Phríomhfheidhmeannaigh
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8
T: (01) 222 2222
Rphost: manager@dublincity.ie

Cuirtear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

Feedback