Do Chomhairleoirí Cathrach

Printer-friendly version

52 ionadaithe phoiblí a toghadh go daonlathach atá ar an gcomhairle.  Is é ról na gcomhairleoirí seo an creat beartais ar laistigh de a fheidhmíonn an chathair a leagan síos.  Tá siad seo a leanas ar na freagrachtaí (ar a nglaoitear ‘feidhmeanna forchoimeádta’) atá orthu:

  • Fodhlíthe a dhéanamh, a leasú agus a aisghairm
  • An ‘Meastachán ar Chaiteachais’ bliantúil a ghlacadh 
  • An Plean Forbartha Cathrach a dhéanamh nó a athrú
  • Iasachtaí a cheadú


Sa mhír seo, gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi d’ionadaithe poiblí, faoin obair a dhéanann siad agus faoin tslí ina bhféadfaidh tú dul i dteagmháil leo.

Content in this Section

 

Breis Eolais

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8
Teil:     (01) 222 2222
Facs:   (01) 222 2097
Rphostcustomerservices@dublincity.ie

 

Cuirtear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

Feedback