Soilsiú Sráide

"Cuireann sé freisin le feabhas a chur ar an timpeallacht oíche agus cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath soilsiú sráide comhaimseartha agus maisiúil ar fáil in go leor ceantair fheiceálacha sa chathair. Úsáideann an Chomhairle Cathrach teicneolaíocht LED fhíorthíosach ar fhuinneamh i ngach ceann dá suiteálacha soilsithe a chuireann lena lorg carbóin a laghdú sa chathair. Cuireann an Chomhairle soilse ar fáil freisin do thart ar 23 crann Nollag chomh maith le tuilsoilsiú ar roinnt foirgnimh phoiblí."