Páirceanna agus Tionscadail Nua

Cuireann Seirbhísí Páirceanna, Bithéagsúlachta agus Tírdhreacha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath réimse feabhsúcháin chaipitiúla agus tionscadail nua i bhfeidhm gach bliain.