Cóiríocht don Lucht Siúil

Tá cóiríocht oiriúnach á cur ar fáil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath don Lucht Siúil ón mbliain 1968, dóibh siúl atá ina gcónaí mar thionóntaí ar láithreáin stad agus in eastáit ghrúpthithíochta araon.