An tArd-Mhéara

Is é Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath chéad saoránach chathair Bhaile Átha Cliath. Toghann na Comhairleoirí Cathrach an tArd-Mhéara ag Cruinniú Bliantúil na Comhairle Cathrach, a thionóltar i Halla na Cathrach. Is é an tArd-Mhéara reatha Nial Ring. Toghadh é Dé Luain, an 25 Meitheamh 2018 agus is é an 349ú Ard-Mhéara ar Bhaile Átha Cliath.

An tArd-Mhéara sna Meáin Shóisialta

Lean an tArd-Mhéara chun teacht ar nuashonruithe rialta i rith a théarma oifige.