Apply for a Parking Permit

Más cónaitheoir thú agus má chónaíonn tú ar shráid nó ar bhóthar ar a bhfuil Scéim Páirceála Íoc agus Taispeáin á feidhmiú, b’fhéidir go mbeidh tú i dteideal Cead Páirceála Cónaitheora a cheannach ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.