Fire Safety Complaints

Is féidir le duine ar bith atá míshásta lenár seirbhís gearán a dhéanamh, nó is féidir le haon duine atá ag gníomhú thar a gceann gearán a dhéanamh a fhad agus a bhíonn a dtoiliú acu.

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi shaincheist  sábháilteachta ó dhóiteán sa bhaile nó sa phobal nó mura bhfuil ach ceist agat faoi shábháilteacht ó dhóiteán, glaoigh, le do thoil, ar 01-2224066 nó seol ríomhphost chuig [email protected] chun labhairt go díreach le hOifigeach Dóiteáin.

Cuirtear ar an eolas thú go n-iarrfar ort do shonraí teagmhála a thabhairt (le cabhrú le haon imscrúdú) agus ar shonraí faoin bhfoirgneamh a bhfuil do ghearán á dhéanamh faoi. Cinntítear duit nach seolfar do shonraí ar aghaidh chuig aon tríú páirtí gan do thoiliú.

Contact Details

Fire Brigade and Ambulance Service

Telephone Number