Events in Dublin City

Oibríonn Foireann Imeachtaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena chinntiú go gcuireann na himeachtaí a chuirtear ar siúl sa chathair éagsúlacht, spraoi agus sceitimíní ar fáil do gach agus go gcuirtear deiseanna ar fáil do gach duine chun taitneamh a bhaint astu agus chun Baile Átha Cliath a bhlaiseadh i dtimpeallacht ionchuimsitheach agus shábháilte a thacaíonn le teaghlaigh.