Comhairle ar Shábháilteacht ó Dhóiteán

Oibríonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath go dlúth leis na pobail a bhfreastalaímid orthu chun áit níos sábháilte a dhéanamh de chathair agus contae Bhaile Átha Cliath duit le cónaí ann, le hoibriú agus le cuairt a thabhairt air.

Más mian leat labhairt go díreach le hOifigeach Coiscthe Dóiteáin, glaoigh, le do thoil, ar (01) 222 4066 nó seol ríomhphost chuig [email protected].

Anuas ar an eolas ar an láithreán seo, is féidir eolas breise a fháil ó láithreáin ghréasáin na Stiúrthóireachta Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála