Green Waste Recycling

Dramhaíl ghairdín in-bhithmhillte é dramhaíl ghlas, cosúil le gearrthóga fáil, féar a bearradh, géaga éadroma agus duilleoga.

Glacann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le dramhaíl ghlas sna hIonaid Fág Anseo seo a leanas:

Baile Átha Cliath Theas

 • Bóthar an Mhuilinn Ghaoithe, Cromghlinn, Baile Átha Cliath 12
 • Ardán Gullistan, Ráth Maoinais, Baile Átha Cliath 6

Baile Átha Cliath Thuaidh

 • Ascaill Uí Choileáin, os comhair bhealach isteach DCU, Baile Átha Cliath 9
 • Bóthar Oscar Traynor, Cúlóg, Baile Átha Cliath 5 (In aice le Stáisiún na nGardaí)
 • Ionad Fág Anseo Ghráinseach Ghormáin, Bóthar Ghráinseach Ghormáin Uachtarach, Baile Átha Cliath 7

Seo a leanas na muirir ar Dhramhaíl Ghlas:

 • € 2 in aghaidh an mhála (uasmhéid 80 lítear)
 • € 16 in aghaidh an mhála scipe (1m³; tá málaí scipe ar fáil ón gcuid is mó de na siopaí crua-earraí)

Is féidir leat íoc ar an láthair chun dramhaíl ghlas a dhiúscairt.

Tabhair faoi deara go nglacann meaisíní airgid ag gach suíomh le boinn agus le hathrú cruinn amháin. Ní ghlactar le nótaí. Níl rochtain ag an bhfoireann ar bhoinn agus iarrtar ort do chuid féin a athrú.

Coinníollacha úsáide:

 • Ní mór gach dramhaíl ghlas a chur i málaí
 • Ní ghlacfar le haon dramhaíl ghlas tráchtála
 • Caithfear íocaíocht a dhéanamh do gach mála de dhramhaíl ghlas a chuirtear i láthair sna hIonaid Beir Leat
 • Teastaíonn beirt le haghaidh láimhseála i málaí scipeála
Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number