Bring Centres in Dublin City Council

Tá dhá Ionad Athchúrsála mhóra i gcathair Bhaile Átha Cliath faoi láthair. Tá naoi nIonad Fág Anseo eile ann a oibrítear ar leibhéal pobail.

Glacann Ionaid Athchúrsála agus Ionaid Beir Leat le réimse níos leithne ábhar ná bainc buidéal agus bainc thabhartha. Is iondúil go mbíonn siad suite laistigh de shuíomhanna saintógtha, go bhfuil foireann bhuan ag an údarás áitiúil nó conraitheoir príobháideach orthu agus go mbíonn uaireanta oscailte teoranta acu.

Ionaid Athchúrsála na Rinne agus na Trá Thuaidh

Tá an táille as úsáid na n-áiseanna seo bunaithe ar an gcineál ábhar atá á dtaisce agat agus ar mhéid do feithicle. Gearrtar táillí de réir na gcostas a thaispeánann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar an láithreán.

Ní ghearrtar aon táille ar fheithiclí a iompraíonn na hábhair seo a leanas amháin:

  • Ábhar pacáistithe amhail páipéar, gloine, cairtchlár, cannaí, buidéil phlaisteacha, etc.
  • Gach trealamh leictreonach agus leictreach

Glactar freisin le raon leathan ábhar eile ag an dá láithreán seo le haghaidh athchúrsála, lena n-áirítear dramhaíl tí toirtiúil, brablach DIY, dramhaíl tosaíochta teaghlaigh (m.sh. péinteanna, aerasóil, lotnaidicídí) agus WEEE.

Tabhair faoi deara go bhfuil cairpéid, cuirtíní etc. aicmithe mar earraí toirtiúla agus go bhfuil siad faoi réir táillí athchúrsála.

Má tá tú ag fáil réidh le dramhaíl tí toirtiúil ag an dá Ionad Athchúrsála, cuimhnigh go ngearrfar táille ort in aghaidh na feithicle - mar sin is smaoineamh maith é an t-ualach feithicle a uasmhéadú.

Glactar le dramhaíl ghlas (duilleoga, fiailí etc.) ag an dá láithreán. Chun eolas a fháil faoi na táillí a ghearrtar ar an tseirbhís seo, cliceáil anseo

Agus na hionaid seo á n-úsáid agat, ceanglaítear ort dramhaíl bia a dheighilt ó dhramhaíl ghinearálta. Soláthraítear seirbhís diúscartha dramhaíola bia ag an dá láithreán.

Ní ghlacfar le dramhaíl thráchtála nó thrádála faoi aon imthosca ag an dá áis. Ar an gcúis seo, is féidir veaineanna a iompú ar shiúl.

Déanann Greenstar Ionaid Athchúrsála na Trá Thuaidh agus na Rinne a bhainistiú agus a fheidhmiú thar ceann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuireann muirir le costas athchúrsála agus aisghabháil an réimse leathan ábhar a nglactar leo ag na háiseanna

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi uaireanta oscailte, ábhair agus muirir a nglactar leo, féach na doiciméid thíos.

Ringsend Information Leaflet
Northstrand Information Leaflet
Bring Centres Information Leaflet Winter
Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number