Battery Recycling

Trí chadhnraí a athchúrsáil agus cosc a chur ar iad a thabhairt go dtí líonadh talún, cabhróidh tú leis an gcomhshaol agus sláinte dhaoine a chosaint ó cheimiceáin a d’fhéadfadh bheith guaiseach.

Trí athchúrsáil agus cosc a chur ar chadhnraí ó dhul chuig líonadh talún, cabhróidh tú leis an gcomhshaol agus le sláinte an duine a chosaint ó cheimiceáin ghuaiseacha fhéideartha.

Tá sé de dhualgas anois ar gach asraon miondíola a dhíolann cadhnraí sean-chadhnraí den chineál céanna a thógáil ar ais.

Tá 10,000 asraon miondíola lena n-áirítear siopaí áise, ollmhargaí, seodóirí, siopaí crua-earraí agus garáistí rannpháirteach sa scéim.

Tá an tseirbhís saor in aisce agus níl aon oibleagáid ort cadhnraí nua a cheannach ag asraonta rannpháirteacha.

Glacann Suímh Áiseanna Cathartha agus Ionaid Beir Leat Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le sean-chadhnraí freisin.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin scéim is féidir leat dul i dteagmháil le WEEE Ireland ar 01- 2999320 nó [email protected]

Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number