Flood Forecast/Warning

Ar mhaithe le tuilte a thuar agus a fhógairt, déanann  CCBÁC monatóireacht ar leibhéil uisce agus bháistí trí ghréasán tomhsairí báistí, monatóirí “scagaire bruscair”,  monatóirí abhann, logálaithe doimhneachta séaraigh, tomhsairí doimhneachta, taoidemhéadair agus stáisiúin aimsire.

Rain gauge equipment set out in a field

Most of this instrumentation is located in Dublin city. Because the city can also be affected by weather events in adjoining areas, however some instrumentation is located in Counties Wicklow, Meath and Kildare.

Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number