Flood Protection

Is féidir le tuile tarlú go tapa agus is minic go dtarlaíonn siad nuair is lú a mbíonn súil agat leis. Is féidir leo a bheith millteanach agus trámach. Cuirtear eolas luachmhar sna cáipéisí is féidir a íoslódáil thíos maidir le conas is féidir leat féin, do theaghlach agus do phobal ullmhú níos fearr i gcás tuile.

Flooded kitchen water level past the kickboards

Cosaint Tuilte

Tugann an ‘Treoir maidir le Cosaint Tuilte Maoine’ documents documents na doiciméid Phraghas Tháscacha and agus na doiciméid ‘Liosta de Sholáthraithe’ thíos treoir ar na cineálacha éagsúla cosanta ar thuilte atá ar fáil ar an margadh, agus tugann siad liosta de sholáthraithe féideartha agus costais tháscacha.

Pleanáil Teaghlaigh

Má tá a fhios agat go bhfuil tú i mbaol tuile, ullmhaigh anois sula dtarlaíonn sé. Is treoir í an doiciméad Plan Plean Tuilte Teaghlaigh ’duitse, do shealbhóir an tí, chun do phlean tuile féin a fhorbairt ionas go mbeidh tú féin agus do theaghlach níos eolasaí agus níos ullmhaithe.

Polasaí mála gainimh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Ní chuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath málaí gainimh ar fáil ná a dháileann ar réadmhaoin nó áitribh aonair. Léigh le do thoil an ‘Polasaí Mála gainimh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath’ thíos le haghaidh tuilleadh eolais (ar fáil freisin as Gaeilge).

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Tuilte Íoslaigh

Is é atá i ndoiciméad ‘Bileog Tuilte Íoslaigh’ ná bileog Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a mhíníonn conas agus cén fáth ar féidir le híoslaigh titim. Tá Doiciméad Teicniúil Pholasaí Straitéise Draenála Straitéiseach Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDSDS) ar fáil freisin le híoslódáil thíos.

Plean Tuilte Poiblí

Ní mholtar i gcónaí a bheith ag brath ach ar údaráis áitiúla agus ar sheirbhísí éigeandála le linn dálaí tuilte - d'fhéadfadh go mbeadh siad ró-shínte nó nach féidir leo teacht ort. Ach trí ghníomhú le chéile mar phobal is féidir leat tionchar mór a imirt ar thionchar tuile ar do shráid, eastát nó pobal ar fad. Níl aon dá phobal mar an gcéanna - tá an doiciméad ‘Plean Tuilte Poiblí’ thíos mar threoir chun plean tuile pobail a fhorbairt ar féidir leat a dhéanamh go sonrach do riachtanais an phobail.

Basement Flooding Leaflet
Dublin City Council Sandbag Policy
Community Flood Plan
Household Flood Plan
GDSDS Policy Technical Document for Basements
Indicative Price List
List of Suppliers
Property Flood Protection Guide
Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number