Posters Protocol

Rialaíonn an Prótacal maidir le Póstaeir póstaeir a fhógraíonn cruinnithe agus imeachtaí poiblí a thaispeáint sa chathair.

Chun cead a fháil chun póstaeir a thaispeáint ar mhaoin phoiblí chun cruinnithe nó imeachtaí poiblí a fhógairt, ní mór iarratas a dhéanamh chuig an DCC.

Míniú ar an bpróiseas agus conas iarratas a dhéanamh
Contact Details

Waste Management and Environment

Telephone Number