Faisnéis faoi Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Printer-friendly version

Is eagraíocht í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a thoghtar go daonlathach agus is í a rialaíonn Cathair Bhaile Átha Cliath.  Is í an t-údarás áitiúil is mó in Éirinn í. Sa roinn seo is féidir leat foghlaim faoin dóigh a n-eagraítear an Chomhairle agus faoi na seirbhísí a chuireann sí ar fáil duit. 

Príomhábhair na roinne seo:

For more information

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí na Cathrach
An Ché Adhmaid
Baile Átha Cliath 8

Teil: (01) 222 2222
9.00 am go dtí 5.00 pm, Luan go hAoine

Ríomhphost
customerservices@dublincity.ie

Feedback