Leabharlann Taistil

Printer-friendly version

Leabharlanna TaistilSeoladh: Seirbhísí Soghluaiste, Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 7. D07 AYW1

Ceantar: Ceantar an Iarthuaiscirt

Teileafón: +353 1 8691415

 Ríomhphost: mobilelibraries@dublincity.ie

Ar Oscailt Idir

Luan – Aoine (Príomhoifigí): 9.30am - 1.00pm and 1.45pm - 5.00pm
Féach thíos le haghaidh amchlár

Seirbhísí

 • Ballraíocht d’aosaigh agus do pháistí
 • Leabhair d’aosaigh agus do pháistí
 • Ábhar léitheoireachta mórchló mór
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • DVDanna d’aosaigh agus do pháistí
 • Seirbhís Idirlín
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe

Tá na na Leabharlann Taistil curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid.Insroichteacht

Tá na na Leabharlann Taistil curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.

Amchlár

Amchlár athbhreithnithe, ag feidhmiú ó mí Eanáir 2014.

NÓTA:  Ní fheidhmíonn Seirbhís na Leabharlainne Taistil i rith Mhí Lúnasa.  Chun fógraí i ndáil le gnó a stopadh a sheiceáil téigh go dtí library home page nó Twitter.

Luan

 • 2.15pm - 3.15pm          An Chloigín Gorm (Bóthar an Náis – Bóthar La Touche  (gearr do stad Luas)
 • 2.15pm - 4.00pm          Halla an Chláir (Bealach Radharc an Teampaill)
 • 3.30pm - 4.30pm          Cúirt Dhroichead na hInse (Geataí Pháirc Chuimhneacháin)
 • 5.15pm - 7.30pm          Ard Aidhin (Garrán Choill an tSrutháin)

Máirt

 • 12.05pm - 1.00pm       Cill Easra (Garrán Bhríde)
 • 2.15pm - 4.00pm         Coill Uí Choileáin (Eastáit Coill Uí Choileáin)
 • 2.15pm - 3.15pm         Beaumont (Clós Chúil Ghréine)
 • 3.30pm - 4.30pm         Domhnach Cearna (Bóthar Ghleann Rí)
 • 5.15pm - 7.30pm         Cluain Ghrífín (Cearnóg)

Céadaoin

 • 12.05am - 12.50pm    Darndál (taobh le Foirgneamh Bell, Lár an tSráidbhaile)
 • 2.15pm - 4.30pm        Gráinseach Aulden (Bealach isteach ag Plásóg na Coille) 
 • 2.15pm - 4.00pm        Droimeanach (Acomhal Bóthar Bheanna Boirche & Bóthar an Chomaraigh)
 • 5.15pm - 7.30pm        Droimeanach (Acomhal Bóthar Bheanna Boirche & Bóthar an Chomaraigh)

Déardaoin

 • 12.05am - 1.00pm       Fatima (Bealach isteach chuig Eastáit  Fatima  - Corán San Antaine)
 • 12.15pm - 1.00pm       Cearnóg Inse Chór  (An Chearnóg Thuaidh – lasmuigh de Chlub Shóisialta CIE)
 • 2.15pm - 3.15pm         Gairdíní San Treasa (Oifig Pobail)
 • 2.15pm - 3.15pm         An Port Thoir (Bóthar Mhuire  - lasmuigh d’Ionad Pobail  Sheáin Uí Chathasaigh)
 • 3.30pm - 4.30pm         Bóthar na gCloch (Sráid Cowper)
 • 3.30pm - 4.30pm         Camaigh (Céide Ghleann na bhFiach)

Aoine

 • 12.05pm - 1.00pm      An Chabrach Thiar  (Ascaill an Fhásaigh)
 • 2.15pm - 4.00pm        Domhnach Cearna (Bóthair an Leamháin) 
 • 2.15pm - 4.00pm        Droimeanach (Acomhal Bóthar Bheanna Boirche & Bóthar  an Chomaraigh)Seirbhísí do scoileanna

Luan

 • 11.00am - 12.00pm      Droimeanach  (Scoil Mhuire na Dea-Chomhairle , Bóthar Chnoc na Riabh).
 • 12.05pm - 1.00pm        Droimeanach (Bunscoil Chaisleán Dhroimeanaigh)

Máirt

 • 11.00am - 11.50am     Beaumont (Scoil Náisiúnta Naomh Fiachra)

Céadaoin

 • 11.00am - 11.50pm    Béal Maighne (Lasmuigh de na scoileanna)

Déardaoin

 • 11.00am - 11.50pm     Scoileanna Shráid an Taiscumair
 • 11.00am - 11.30am     An Chloigín Gorm (Scoil Mhuire an Bhealaigh)
 • 11.35am. - 12.05pm    Inse Chór (Scoil Mhuire Gan Smal)

Aoine

 • 11.00am - 11.50am     Bóthar na gCloch (Bunscoil Shráid Stanhope – Sráid Íomhair)
 • S. N. Inse Chór (Bóthar an tSáirséalaigh (nó An Chearnóg Thuaidh i rith feabhsúcháin scoile

Na ceantair ina mbíonn Seirbhís na Leabharlainne Taistil  ag feidhmiú agus cathain a chuirtear an tseirbhís ar fáil.

An Chabrach Thiar - (1)

 • Ascaill an Fhásaigh, Baile Átha Cliath 7.  Dé hAoine 12.05pm. – 1.00pm

An Cloigín Gorm - (2)

 • Bóthar La Touche in aice le stad Luas sa Chloigín Gorm. Dé Luain 2.15 pm - 3.15pm
 • S.N. Scoil Mhuire Gan Smál. Déardaoin 11am - 11.30am

An Port Thoir - (1)

 • Bóthar Mhuire – ag Ionad Pobail Sheáin Uí Chathasaigh. Déardaoin 2.15pm - 3.15pm

Ard Aidhin - (1)

 • Garrán Choill an tSrutháin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5.  Dé Luain 5.15pm – 7.30pm

Baile Bhailcín - (1)

 • Bóthar an Mhíle Fhada, Scoil Mhuire na Deastógála, Gach dara Luan 11am - 12pm.

Béal Maighne - (1)

 • Lasmuigh de na scoileanna (Ag Foghlaim le Chéile agus Bunscoil Naomh Proinsias Assisi) Baile Átha Cliath 13. Dé Céadaoin  11am - 11.50am

Beaumont - (2)

 • Clós Chúil Ghréine, Baile Átha Cliath 5. Dé Máirt 2.15pm - 3.15pm
 • Scoil Náisiúnta Naomh Fiachra, Páirc Mhonadh Rois, Baile Átha Cliath 5. Dé Máirt 11am - 11.50am

Bóthar na gCloch - (2)

 • Sráid Cowper, Baile Átha Cliath 7 Déardaoin 3.30pm - 4.30pm
 • Bunscoil Shráid Stanhope, Sráid Íomhair, Dé hAoine 11.00am - 11.50am

Camaigh - (1)

 • Céide Ghleann na bhFiach, Baile Átha Cliath 12.  Déardaoin 3.30pm - 4.30pm

Cill Easra - (1)

 • Garrán Bhríde, Baile Átha Cliath 5.  Dé Máirt 12.05pm - 1pm

Cluain Ghrifín - (1)

 • An Chearnóg, Baile Átha Cliath 17. Dé Máirt 5.15pm - 7.30pm

Coill Uí Choileáin - (1)

 • Eastáid Choill Uí Choileáin, Baile Átha Cliath 9.  Dé Máirt 2.15pm. - 4pm

Darndál - (1)

 • Foirgneamh Bell, Lár an tSráidbhaile , Baile Átha Cliath 17.  Dé Céadaoin 12.05pm - 12.50pm

Domhnach Cearna - (2)

 • Bóthar Ghleann Rí, Baile Átha Cliath 5.  Dé Máirt 3.30pm – 4.30pm
 • Bóthar an Leamháin, Baile Átha Cliath 5, Dé hAoine 2.15pm - 4pm

Droichead na hInse -  (1)

 • Cúirt Dhroichead na hInse, Geataí Pháirc Chuimhneacháin na gCraipithe, Baile Átha Cliath 8.  Dé Luain 3.30pm – 4.30pm

Droimeanach - (3)

 • Bunscoil Chaisleán Dhroimeanaigh, tailte na scoile.  Dé Luain 12.05pm - 1pm
 • Acomhal Bóthar Bheanna Boirche & Bóthar  an Chomaraigh , Baile Átha Cliath 12. (1) Dé Céadaoin 2.15pm - 4pm. (2) Dé Céadaoin 5.15pm - 7.30pm. (3) Dé hAoine 2.15pm. - 4pm.
 • Scoil Mhuire na Dea-Chomhairle, Bóthar Chnoc na Riabh, Gach dara Luain 11am - 12pm.

Fatima - (1)

 • Corán San Antaine ( ag bealach isteach chuig Eastáit Fatima) Baile Átha Cliath 8.  Déardaoin  12.05pm - 12.30pm

Gairdíní san Treasa - (1)

 • Lasmuigh don Oifig Phobail, Baile Átha Cliath 8. Déardaoin 2.15pm – 3.15pm

Gráinseach Aulden - (1)

 • Plásóg na Coille - Bealach isteach, Baile Átha Cliath 9.  Dé Céadaoin  2.15pm – 4.30pm

Halla an Chláir - (1)

 • Radharc an Teampaill, Baile Átha Cliath 17.  Dé Luain  2.15pm - 4pm

Inse Chór - (3)

 • Scoil Mhuire Gan Smál(Oblates), Baile Átha Cliath 8. Déardaoin 11.35am - 12.05pm
 • S.N. Inse Chór, Bóthar an tSáirséalaigh, Baile Átha Cliath 8.  Dé hAoine 11am - 11.50am
 • Cearnóg Inse Chór (An Chearnóg Thuaidh - lasmuigh de Chlub Shóisialta CIE), Baile Átha Cliath 8. Déardaoin 12.15 - 1pm

Sráid an Taiscumair - (1)

 • Scoileanna Shráid an Taiscumair. Déardaoin 11am - 11.50am


View Mobile Libraries in a larger map

Is gá iniúchadh feithicle a dhéanamh go rialta ar fheithiclí seirbhís phoiblí agus tá seans go mbeidh obair chothabhála ag teastáil orthu dá bharr. Faraor  tá seans nach mbeidh na feithiclí ar fáil ó am go ham toisc go bhfuil obair á dhéanamh orthu. Tá sé d’aidhm i gcónaí againn gan cur isteach ar ár gcustaiméirí níos mó ná mar atá riachtanach.

Feedback