Leabharlann Taistil

Printer-friendly version

Leabharlanna TaistilSeoladh: Seirbhísí Soghluaiste, Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 7. D07 AYW1

Ceantar: Ceantar an Iarthuaiscirt

Teileafón: +353 1 8691415

 Ríomhphost: mobilelibraries@dublincity.ie

Ar Oscailt Idir

Luan – Aoine (Príomhoifigí): 9.30am - 1.00pm and 1.45pm - 5.00pm
Féach thíos le haghaidh amchlár

Seirbhísí

 • Ballraíocht d’aosaigh agus do pháistí
 • Leabhair d’aosaigh agus do pháistí
 • Ábhar léitheoireachta mórchló mór
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • DVDanna d’aosaigh agus do pháistí
 • Seirbhís Idirlín
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe

Tá na na Leabharlann Taistil curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid.Insroichteacht

Tá na na Leabharlann Taistil curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.

Amchlár

NÓTA:  Ní fheidhmíonn Seirbhís na Leabharlainne Taistil i rith Mhí Lúnasa.  Chun fógraí i ndáil le gnó a stopadh a sheiceáil téigh go dtí library home page nó Twitter.

Luain, 13 Eanáir 2020
2.15pm – 4pm Halla an Chláir (Bealach Radharc an Teampaill)
5.15pm – 7.30pm Ard Aidhin (Garrán Choill an tSrutháin)

Máirt, 14 Eanáir 2020
2.15pm – 4.00pm  Coill Uí Choileáin (Eastáit Coill Uí Choileáin)
5.30pm – 7.30pm Cluain Ghrífín (Cearnóg)

Céadaoin, 15 Eanáir 2020
12.15pm – 1pm. Darndál (taobh le Foirgneamh Bell, Lár an tSráidbhaile)
2.15pm – 4pm Gráinseach Aulden (Bealach isteach ag Plásóg na Coille)
5.15pm – 7.30pm Droimeanach (Acomhal Bóthar Bheanna Boirche)

Déardaoin, 16 Eanáir 2020
12.05pm – 12.30pm    Fatima (Bealach isteach chuig Eastáit  Fatima  - Corán San Antaine)
12.15pm – 1pm   An Port Thoir (Bóthar Mhuire  - lasmuigh d’Ionad Pobail  Sheáin Uí Chathasaigh)
3.30pm – 4.30pm Bóthar na gCloch (Sráid Cowper)

Aoine, 17 Eanáir 2020
12.05pm – 12.30pm  An Chabrach Thiar  (Ascaill an Fhásaigh)
2.15 - 4.00pm  Droimeanach (Acomhal Bóthar Bheanna Boirche & Bóthar an Chomaraigh)
       

Seirbhísí do scoileanna

Luan

 • 11.00am - 12.00pm      Droimeanach  (Scoil Mhuire na Dea-Chomhairle , Bóthar Chnoc na Riabh).
 • 12.05pm - 1.00pm        Droimeanach (Bunscoil Chaisleán Dhroimeanaigh)

Máirt

 • 11.00am - 11.50am     Beaumont (Scoil Náisiúnta Naomh Fiachra)

Céadaoin

 • 11.00am - 11.50pm    Béal Maighne (Lasmuigh de na scoileanna)

Déardaoin

 • 11.00am - 11.50pm     Scoileanna Shráid an Taiscumair
 • 11.00am - 11.30am     An Chloigín Gorm (Scoil Mhuire an Bhealaigh)
 • 11.35am. - 12.05pm    Inse Chór (Scoil Mhuire Gan Smal)

Aoine

 • 11.00am - 11.50am     Bóthar na gCloch (Bunscoil Shráid Stanhope – Sráid Íomhair)
 • S. N. Inse Chór (Bóthar an tSáirséalaigh (nó An Chearnóg Thuaidh i rith feabhsúcháin scoile

Is gá iniúchadh feithicle a dhéanamh go rialta ar fheithiclí seirbhís phoiblí agus tá seans go mbeidh obair chothabhála ag teastáil orthu dá bharr. Faraor  tá seans nach mbeidh na feithiclí ar fáil ó am go ham toisc go bhfuil obair á dhéanamh orthu. Tá sé d’aidhm i gcónaí againn gan cur isteach ar ár gcustaiméirí níos mó ná mar atá riachtanach.

 

Feedback