Locations & Hours

Printer-friendly version

View Leabharlanna in a larger map

(Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh) )

Ceantar an Iarthuaiscirt

Leabharlann Bhaile Munna
An tSráid Mhor, Baile Átha Cliath 11. D11 DCR7
Teileafón: +353 1 8421890
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Fionnghlaisce
Ionad Siopadóireachta Fhionnghlaise, Baile Átha Cliath, 11. D11 F76T
Teileafón: +353 1 8344906
Lu: 1-8, Már: 10-5, Céad: 1-8, Déar: 10-5, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann na Cabraí
Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath, 7. D07 AYW1
Teileafón: +353 1 8691414
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlanna Taistil
Seirbhísí Soghluaiste, Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 7. D07 AYW1
Teileafón: +353 1 8691415
Áiteanna agus Uaireanta.

Ceantar an Lárthuaiscirt

Leabharlann Dhomhnach Míde
Ionad Siopadóireachta Dhomhnach Míde, Baile Átha Cliath 13. D13 XW28
Teileafón: +353 1 8482833
Lu: 1-8, Már: 10-5, Céad: 10-5, Déar: 1-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Marino
Marglann Marino, Baile Átha Cliath, 3. D03 VW10
Teileafón: +353 1 8336297
Lu: 12.45-4, 4.45-8, Már: 10-1, 2-5, Céad: 12.45-4, 4.45-8, Déar: 10-1, 2-5, Aoin: 10-1, 2-5, Sath: 10-1, 2-5, Dom: Dúnta

Leabharlann na Cúlóige
Bóthar Chúirt an Bharraigh, Baile Átha Cliath 17. D17 C950 (ón 5ú Nollaig, atá lonnaithe in Aonad 43, Ionad Siopadóireachta Thuaisceart)
Teileafón: +353 1 8477781
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Ráth Eanaigh
Bóthar Bhinn Éadair, Baile Átha Cliath, 5. D05 VY99
Teileafón: + 353 1 8315521
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Ceantar an Oirdheiscirt

Leabharlann an Charnáin
Bóthar Parnell, Baile Átha Cliath 12. D12 ET22
Teileafón: +353 1 4540681
Lu: 1-8, Már: 10-5, Céad: 1-8, Déar: 10-5, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann agus Cartlann Bhaile Átha Cliath
138-144 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2. D02 HE37
Teileafón: +353 1 6744999
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann na Rinne
Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath 4. D04 Y970
Teileafón: +353 1 6680063
Lu: 12.45-4, 4.45-8, Már: 10-1, 2-5, Céad: 12.45-4, 4.45-8, Déar: 10-1, 2-5, Aoin: 10-1, 2-5, Sath: 10-1, 2-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Pheambróg
Bóthar Anglesea, Baile Átha Cliath, 4. D04 H765
Teileafón: +353 1 6689575
Lu: 1-8, Már: 1-8, Céad: 10-5, Déar: 10-5, Aoin: 10-1, 1.45-5, Sath: 10-1, 1.45-5, Dom: Closed

Leabharlann Ráth Maonais
157 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach, Baile Átha Cliath, 6. D06 K2K6
Teileafón: + 353 1 4973539
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Shráid Chaoimhín
18 Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8. D08 EY79
Teileafón: +353 1 4753794
(Dúnta i gcomhair athchóiriú)

Leabharlann Shráid an Phiarsaigh
138-144 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2. D02 HE37
Teileafón: +353 1 6744999
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Thír an Iúir
Bóthar Theach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W. D6W YC59
Teileafón: + 353 1 222 8700
Lu: 1-8, Már: 10-5, Céad: 1-8, Déar: 10-5, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Ceantar an Lárdheiscirt

Leabharlann Bhaile Bhailcín
Bóthar Percy French, Baile Átha Cliath 12. D12 FK18
Teileafón: +353 1 222 8890
Lu: 1-8, Már: 10-5, Céad: 1-8, Déar: 10-5, Aoin: 10-1, 1.45-5, Sath: 10-1, 1.45-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Bhaile Formaid
Bóthar Bhaile Formaid, Baile Átha Cliath 10. D10 WV02
Teileafón: + 353 1 6269324 / 6269325
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Inse Chór
34, Bóthar Emmet, Baile Átha Cliath 8. D08 ED66
Teileafón: +353 1 4533793
Lu: 12.45-4, 4.45-8, Már: 10-1, 2-5, Céad: 12.45-4, 4.45-8, Déar: 10-1, 2-5, Aoin: 10-1, 2-5, Sath: 10-1, 2-5, Dom: Dúnta

An Lárcheantar

An Lárleabharlann
Lárionad ILAC, Sráid Anraí, Baile Átha Cliath 1. D01 DY80
Teileafón: + 353 1 8734333
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Ionad Eolais Gnó
Lárionad ILAC, Sráid Anraí, Baile Átha Cliath 1. D01 DY80
Teileafón: + 353 1 8734333
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Bhaile Phib
Droichead Blacquiere, as An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath 7. D07 VW54
Teileafón: +353 1 8304341
Lu: 12.45-4, 4.45-8, Már: 10-1, 2-5, Céad: 12.45-4, 4.45-8, Déar: 10-1, 2-5, Aoin: 10-1, 2-5, Sath: 10-1, 2-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Cheoil
Lárionad ILAC, Sráid Anraí, Baile Átha Cliath 1. D01 DY80
Teileafón: + 353 1 8734333
Lu: 10-8, Már: 10-8, Céad: 10-8, Déar: 10-8, Aoin: 10-5, Sath: 10-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Dhroim Conrach
Ascaill Chnoc an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 9. D09 PT78
Teileafón: +353 1 8377206
Lu: 10-1, 2-5, Már: 12.45-4, 4.45-8, Céad: 10-1, 2-5, Déar: 12.45-4, 4.45-8, Aoin: 10-1, 2-5, Sath: 10-1, 2-5, Dom: Dúnta

Leabharlann Mheal Charleville
An Trá Thuaidh, Baile Átha Cliath 1. D01 AX99
Teileafón: +353 1 8749619
Lu: 10-1, 2-5, Már: 10-1, 2-5, Wed: 10-1, 2-5, Thu: 10-1, 2-5, Aoin: 10-1, 2-5, Sath: 10-1, 2-5, Dom: Dúnta

 

Feedback