Street Trading on Moore Street

Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Sainghrúpa a bhunú chun todhchaí na Trádála Sráide ar Shráid an Mhúraigh a mhúnlú. Chun an cuspóir seo a thabhairt chun cinn, tugann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cuireadh do léiriú spéise ó dhaoine a bhfuil scileanna, taithí agus saineolas acu ar Thrádáil agus Margaí Sráide chun aighneacht ghearr scríofa a dhéanamh ina dtugtar cuntas ar a bhfís agus a gcáil ina leith seo.

Read more

Winter Lights illuminates the city of Dublin again this December

After a successful first year, Dublin City Council’s Winter Lights returns to illuminate the magic of Dublin this December. Every evening, from December 1st to January 1st, at sunset to 2am, 14 locations around the city will be transformed with custom projections and lighting displays.   

Read more

Most popular