9. Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla

Cuirfear seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil sna teangacha oifigiúla i gcónaí, lena n-áirítear mar atá leagtha amach inár Scéim Gaeilge 2015-2018, chun freastal ar chustaiméirí a roghnaíonn dul i mbun plé linn sna teangacha oifigiúla

ID an Bhirt Bearta
9.1 Oiliúint ar fheasacht teanga a chur ar an bhfoireann agus oiliúint Ghaeilge ionas go mbeifear ábalta seirbhís a chur ar fáil do chustaiméirí i gcomhréir leis an reachtaíocht