5 Tapúlacht agus Cúirtéis

Cuirfear seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil go cúirtéiseach, go cáiréiseach agus leis an méid is lú moille agus is féidir.

ID an Bhirt Bearta
5.1

Oiliúint maidir le seirbhís do chustaiméirí a chur ar bhaill foirne a bhíonn ag plé go díreach le custaiméirí

 

5.2 Sonraí teagmhála lena n-áirítear ainm, grád/ról, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist a thabhairt gach uair a bhítear i dteagmháil le custaiméirí