Ionad Eolais Gnó

Printer-friendly version

Ionad Eolais GnóSeoladh: An Lárleabharlann, Lárionad ILAC, Sráid Anraí, Baile Átha Cliath 1. D01 DY80

Ceantar: An Lárcheantar

Teileafón: 353 1 8733996 / 8734333

Ríomhphoist: businesslibrary@dublincity.ie

Loc8 Cód: NP6-30-9CJ

Ar Oscailt Idir

Luan - Déardaoin: 10am - 8pm
Aoine & Satharn: 10am - 5pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Bus: gach bus go lár na cathrach. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.
Dart: Stáisiún Shráid na Teamhrach agus Stáisiún Uí Chonghaile. Aimsigh clár ama an DART.
LUAS: Jervis (Líne Dhearg) Ó Conaill -AOP / Maoilbhríde (Líne Glas). Aimsigh clár ama an LUAS.

Féach an léarscáil thíos.

Sonraí

Tá an tIonad Faisnéise Gnó suite sa Lárleabharlann i Sráid Anraí i lár Bhaile Átha Cliath. Is seirbhís tagartha é an tIonad Faisnéise Gnó arb é a shainchúram eolas a sholáthar ar chuideachtaí agus ar an margadh. Coinníonn an tIonad leabhair, eolairí, Achtanna an Oireachtais atá i gcló, irisí gnó, gearrthóga nuachtáin agus bailiúchán de thuarascálacha cuideachtaí i gcló.

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí, tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éiste.Insroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.

Seirbhísí

 • Comhaid Ábhar Gnó (ailt nuachtán)
 • Comhaid Phobal Gnó na hÉireann (Próifílí Nuachtán)
 • Tuarascálacha Chuideachtaí agus Eagraíochtaí na hÉireann
 • Pleananna Forbartha an Údaráis Áitiúil
 • Clár Bunaigh do Ghnó Féin - reáchtáiltear dá uair sa bhliain é i gcomhar le An Oifig Fiontair Áitiúil
 • Ábhar tagartha don chlár Bunaigh do Ghnó Féin
 • Bunachair Sonraí Taighde Cuideachtaí
 • Tuarascálacha agus Faisnéis ar Thaighde Margaíochta
 • Pleananna Forbartha an Údaráis Áitiúil
 • Tréimhseacháin agus Irisí Gnó
 • Bunachair Sonraí Taighde Gnó
 • Stoc Nuachtán
 • Eolaithe Teileafóin na hÉireann faoi láthair
 • Eolaithe Teileafóin Idirnáisiúnta ar Líne
 • Achtanna an Oireachtais atá i gCló
 • Faisnéis Staitistiúil Náisiúnta agus Idirnáisiúnta
 • Rogha Eolairí na hÉireann agus d’Eolairí Idirnáisiúnta

Dublin City Public Libraries - View my 'Business Information Centre' photos on Flickriver

Ionad Eolais Gnó ar flickr!

Address for Map: 
Feedback