Leabharlann Shráid Chaoimhín

Printer-friendly version

Tabhair faoi deara: Athchóiriú le déanamh ar Leabharlann Shráid Chaoimhín. Chun na hoibreacha seo ag dul ar aghaidh dúnadh an leabharlann ar an Aoine 31 Bealtaine 2013.

Le linn don Leabharlann a bheith dúnta cuirfear seirbhís shealadach ar fáil i leabharlann taistil in aice le ITBÁC Shráid Chaoimhín gach Dé Sathairn 10am - 1pm agus 2pm - 4.30pm.

----------------------------------------------

Leabharlann Shráid Chaoimhín

Seoladh: 18 Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8. D08 EY79

Ceantar: Ceantar an Oirdheiscirt

Teileafón: +353 1 4753794

Ríomhphost: kevinstreetlibrary@dublincity.ie

Loc8 Cód: NP5-43-CX7

Ar Oscailt Idir

Luan, Céadaoin, Aoine & Satharn: 10 am – 1 pm & 2 pm - 5pm
Máirt & Déardaoin: 12.45pm – 4 pm & 4.45 pm – 8 pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Tá Leabharlann Shráid Chaoimhín timpeall 2 nóiméad siúlóide ó acomhal Shráid Fhearchair agus Fhaiche Stiabhna. Agus tú ag dul i dtreo Institiúid Teicneolaíochta Shráid Chaoimhín, tá an bealach isteach sa leabharlann go díreach ar an taobh abhus den Coláiste.

Bus: 16, 27, 49, 56a, 77a, 65, 65b, 83, 150. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.
LUAS: Fhaiche Stiabhna. (Líne Ghlas) Siúlóid 5 nóiméad chuig an Leabharlann. Aimsigh clár ama LUAS.

Féach an léarscáil thíos

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí, tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteInsroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta.

Seirbhísí

 • Wi-FiSeirbhís Idirlín gan Sreang agus Leathanbhanda gan táille
 • Acmhainní ar líne
 • Spás staidéir
 • Grúpa Léitheoirí Fásta
 • Taispeántais / Léachtaí / Ceardlanna / Léiríochtaí / Ceadail Cheoil
 • Foirmeacha iarratais le haghaidh Mótarchánach, Pas, etc.
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • Blociasachtaí do ghrúpaí de réir socraithe
 • Clár fógraí
 • Grúpa Scríbhneoireachta
 • Gníomhaíochtaí do pháistí / Cuairteanna ranga
 • Bailiúchán Speisialta - Bailiúchán Bhaile Átha Cliath agus Bailiúchán Drámaí

Breathnaigh liosta d’imeachtaí i Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath (as bearla).

 

Address for Map: 
Feedback