An Ceart Gearán a dhéanamh le hOifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir le d'iarratas, ansin tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí a d'fhéadfadh an t-ábhar a imscrúdú ar do shon. 

Is é suíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí www.dataprotection.ie nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena nOifig ag:​

Uimhir Áitiúil:   1890 252 231

Ríomhphost:      [email protected]

Seoladh Poist:    An Coimisiún um Chosaint Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise R32 AP23.