Leabharlann na Cabraí

Printer-friendly version

Leabharlann na CabraíSeoladh: Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath, 7. D07 AYW1

Ceantar: Ceantar an Iarthuaiscirt

Teileafón: +353 1 8691414

Ríomhphost: cabralibrary@dublincity.ie

Loc8 Cód: NQ6-55-3TJ

Ar Oscailt Idir

Luan - Déardaoin: 10am - 8pm
Aoine & Satharn: 10am - 5pm
An Domhnach: Dúnta
Socruithe le haghaidh Laethe Saoire (Saoire Bainc san áireamh)

Treoracha

Bus: 37, 38, 38A, 39, 39A, 70, 70X, 122. Aimsigh clár ama Bhus Átha Cliath.

LUAS: Droichead Broome. Aimsigh clár ama an LUAS.

Féach an léarscáil thíos

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachtaInsroichteacht

Tá an áit seo curtha in oiriúint do chathaoireacha rothaí agus tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil le húsáid le háiseanna éisteachta. Tá teicneolaíocht chúnta ar fáil fosta do dhaoine lagamhairc, do dhaoine a bhfuil deacrachtaí sa léitheoireacht acu agus do daoine nach é an Béarla a gcéad teanga.

 

Duais Scoth Cleachtais ón ÚNM mar gheall ar oiriúnachtaí a bheith déanta do Dhaoine faoi Mhíchumas - 2010Ar dheis: Buaiteoir, Leabharlann na Cabraí – Duais Scoth Cleachtais ón ÚNM mar gheall ar oiriúnachtaí a bheith déanta do Dhaoine faoi Mhíchumas.


 

Seirbhísí

 • Wi-FiSeirbhís Idirlín gan sreang agus leathanbhanda gan táille
 • 2 ríomhaire do pháistí
 • Seirbhís  priontáil / scanadh (Surfbox)
 • Seirbhís fótachóipeála (Surfbox)
 • 4 ríomhaire Óglimistéir
 • Playstation
 • Mearsheirbhís ríomhphoist
 • Acmhainní ar líne
 • Foirmeacha Iarratais le haghaidh Pas
 • Clár fógraí / faisnéise don phobal
 • Seomra taispeántais
 • Seomra gníomhaíochtaí
 • Spás staidéir
 • Sainlimistéar gníomhaíochtaí do pháistí / Áit taispeántais nithe leanaí
 • Cainteanna, ceardlanna agus taispeántais
 • I measc na nithe atá ar fáil ar iasacht tá CDanna, DVDanna, MP3anna agus CD-ROManna.
 • Ciorcail chomhrá
 • Grúpaí léitheoirí fásta
 • Grúpa scríbhneoireachta
 • Grúpa cniotála
 • Grúpa Scrabble
 • Gníomhaíochtaí do pháistí / cuairteanna ranga / Club Leabhar do pháistí/ scéalaíocht
 • Grúpa tuismitheoirí agus tachráin
 • Bailiúchán tagartha d’aosaigh agus do pháistí
 • Camchuairteanna thart ar an Leabharlann – cuir in áirithe leis an Leabharlannaí iad, le do thoil
 • Blociasachtaí do Ghrúpaí de réir socraithe
 • Closleabhair ar dhlúthdhioscaí agus MP3 d’aosaigh agus do pháistí
 • DVDanna
 • CDROManna agus CDanna ceoil
 • Bailiúchán Speisialta: Úrscéalta léaráidí; faisnéis faoi stair áitiúil
 • Bailiúchán mar thacaíocht staidéir do dhéagóirí
 • Ábhar léitheoireachta mórchló mór
 • Acmhainní ISL (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann) – Leabhair theagaisc ISL srl, leabhair do dhaltaí atá ag foghlaim ISL.
 • Bailiúchán leabhair Polainnis, Rúisise, Fraincise agus Spáinnis
 • Nuachtáin laethúla ar fáil (Irish Times agus Irish Independent)
 • Irisí
 • Blociasachtaí do ghrúpaí / scoileanna de réir socraithe

Cuirtear seirbhísí leithris ar fáil.

Address for Map: 
Feedback