Cairt Chustaiméirí

Ár dtiomantas duit

An tseirbhís is fearr is féidir a chur ar fáil duit ar bhealach éifeachtach agus measúil

Cúirtéis agus Breithniúchán

Tá tú i gcónaí i dteideal go bhfreastalaítear ort:

 • go sciobtha agus ar bhealach cúirtéiseach
 • le meas ar phríobháideacht agus ar rúndacht
 • ag foireann chairdiúil agus chabhrach

Cáilíocht agus Rogha

Déanfaimid:

 • déileáil le do cheist ag do chéad phointe teagmhála nuair is féidir
 • ár seirbhísí a chur ar fáil trí réimse bealaí ionas gur féidir leat rochtain a fháil ar ár seirbhísí conas, cathain agus san áit is áisiúla duit
 • áiseanna custaiméara a chur ar fail atá sábháilte, glan agus inrochtana do chách
 • freastal ar ár gcustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge, teanga chomharthaíochta nó teangacha eile nuair is féidir

Ár bhfeidhmíocht

Déanfaimid:

 • monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht
 • leanúint ar aghaidh le feabhas a chur ar fhorbairt agus ar sholáthar ár seirbhísí ionas gur féidir linn freastal ar do chuid riachtanas
 • ár bhfoireann a oiliúint chun freastal ar do riachtanas ar bhonn leanúnach

Oscailteacht agus Neamhchlaontacht

Déanfaimid:

 • déileáil leat ar bhealach cothrom agus oscailte
 • aon ghné de do dhéileáil linn a phlé
 • conas a thángthas ar chinneadh a mhíniú
 • an fhaisnéis atá uait a thabhairt duit ar bhealach atá éasca le tuiscint agus atá soiléir
 • do shonraí pearsanta a choinneáil go sábháilte agus go slán, i gcomhréir lenár dtiomantais sonraí
 • ainm agus sonraí teagmhála an duine a dhéileálann le do cheist a thabhairt duit
 • ár nós imeachta um ghearáin a phoibliú ionas go mbeidh a fhios agat cad atá le déanamh agat má tá tú míshásta le cáilíocht na seirbhíse a fhaigheann tú

Cad a theastaítear uait

Chun cabhrú le baill foirne chun ár dtiomantais a choinneáil, iarraimid ort:

 • caitheamh leis an bhfoireann ar bhealach cúirtéiseach, sibhialta agus cothrom nuair atá tú ag déileáil linn
 • a bheith foighneach linn ag buaicuaireanta nuair atá an fhoireann atá ar fáil gnóthach
 • aiseolas a thabhairt dúinn trí thuairimí, gearáin nó moltaí a dhéanamh faoin tseirbhís a fhaigheann tú agus é a chur in iúl dúinn nuair a dhéanaimid rud éigin go maith
 • faisnéis atá iomlán, cruinn agus  cothrom le dáta a sholáthar