Cód Iompair an Chustaiméara

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta don tseirbhís is fearr is féidir a chur ar fáil duit ar bhealach éifeachtach agus measúil

Chun cabhrú linn chun ár dtiomantas a choinneáil, táimid ag súil:

 • Go gcaitheann tú le foireann ar bhealach cúirtéiseach, sibhialta agus cothrom nuair atá tú ag déileáil linn, cibé acu go pearsanta, ar an bhfón, i scríbhinn nó ar líne.
 • Ní ghlacfaimid le:
  • teanga gháirsiúil, bhagrach nó mhíchuí a úsáíd i leith na foirne agus/nó i leith an phobail
  • foréigean nó bagairt foréigean a úsáid i leith na foirne agus/nó i leith an phobail
 • Ní ghlacfar leis an iompar seo a leanas in aon cheann dár n-áiseanna:
  • Iompair a chuireann isteach ar úsáid agus taitneamh atá daoine eile ag baint as an áis
  • Damáiste mailíseach a dhéanamh do mhaoin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus/nó í a ghoid
  • Alcól agus drugaí aindleathacha a úsáid
  • Tobac nó galtóitín a chaitheamh, seachas i limistéir shainithe
  • Caitheamh bruscair
  • Grianghrafadóireacht agus scannánaíocht, gan cead
  • Maoin phearsanta á fhágáil gan choinne agus úsáid á baint as áiseanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
 • Caithfear maoirseacht a dhéanamh ar leanaí i gcónaí agus iad ag baint úsáide as ár n-áiseanna